Hakımızda

 • Hakkımızda
 • Hakkımızda

  Bağımlılık, bir nesneye ya da varlığa duyulan önlenemez istek veya bir başka iradenin hakimiyeti altına girme durumu olarak tanımlanır. Önceki yıllarda daha çok madde alışkanlığını belirten bağımlılık, günümüzde teknolojinin her alanda hayatımıza girmesiyle geniş bir çerçeve kazanmıştır. Yeni sentetik maddelerin dahil olmasıyla sorun daha da artmış ve yeni mücadele yollarına ihtiyaç olmuştur.   Ülkemizde madde bağımlılığı 12-13 yaşlardan itibaren görülmektedir.  Genellikle merak ve tavsiye üzerine başlanılan bu maddelerin ve teknoloji bağımlılığının oldukça ciddi ve ölümle sonuçlanan etkileri görülmektedir.  Bağımlılık ciddi bir hastalıktır ve beyinde başlattığı nörokimyasal, nörofizyolojik değişiklikler tüm vücudu dolayısıyla kişinin çevresini olumsuz etkilemektedir. 

   

  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) olarak Ülkemiz politikasının da bir parçası olan her türlü bağımlılıkla mücadele edilmesi için Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜBAM) kurulmuştur.

  Bağımlılıkla mücadelede ulusal politikalar, ulusal ve uluslararası stratejiler çerçevesinde Üniversitemizin ilgili bölümleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmalar yaparak;

   

  Toplumu bilgilendirmek

   

  Önleme, tedavi ve rehabilitasyon konularında araştırmalar yapmak

   

  Bu konuda rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin gelişmesini sağlamak

   

  Bağımlı bireylerin geri kazanımında destek olmak hedeflenmektedir.

   

  Toplumda farkındalığın arttırılması, akademik ve sosyal faaliyetlerle her türlü bağımlılıkla mücadele edilmesi ALKÜBAM'ın kapsamındadır.

  Eski Site